Stichting Steunfonds van de SMOW

Help helpers helpen

Verantwoording

Naam : Stichting Steunfonds van de SMOW
Inschrijving KvK-nummer: 27268258
Fiscaal nummer : 8161.61.975

Grondslagen van waardering :

  • De Stichting bezit op 31 december 2019 geen Effecten of andere waardepapieren.
  • De Stichting heeft op 31 december 2019 geen verplichtingen.
  • De Stichting heeft in 2019 geen vergoedingen aan bestuurders verstrekt.
  • De Stichting had in 2019 geen personeel in dienst.
Inkomsten
201520162017
20182019
Rente inkomsten
20165
00
Bijdragen van begunstigers
1253.0881.893
3.2608.322
Retour ontvangen voorschotten
001.676
2281.614
Uitgaven

Administratiekosten
000
08
Bankkosten
189188201
120119
Uitgaven individuele noodhulp
1.0101.8863.482
4.0020
Reservering voor volgend jaar3.881
Klik voor de Balans
Balans 2015.pdf
Balans 2016.pdf
Balans 2017.pdf
Balans2018.pdf
Balans2019.pdf