Stichting Steunfonds van de SMOW

Help helpers helpen

Verantwoording

Naam : Stichting Steunfonds van de SMOW
Inschrijving KvK-nummer: 27268258
Fiscaal nummer : 8161.61.975

Grondslagen van waardering :

  • Over het verslagjaar 2017 is de verslaglegging uitgevoerd in € 's
  • De Stichting bezit op 31 december 2018 geen Effecten of andere waardepapieren.
  • De Stichting heeft op 31 december 2018 geen verplichtingen.
  • De Stichting heeft in 2018 geen vergoedingen aan bestuurders verstrekt.
  • De Stichting had in 2018 geen personeel in dienst.
Inkomsten
201520162017
2018
Rente inkomsten
20165
0
Bijdragen van begunstigers
1253.0881.893
3.260
Retour ontvangen voorschotten
001.676
228
Uitgaven
Administratiekosten
000
0
Bankkosten
189188201
120
Bijdragen projecten van de SMOW
000
0
Bijdragen voor individuele noodhulp
1.0101.8863.482
4.002
Klik voor de Balans
Balans 2015.pdf
Balans 2016.pdf
Balans 2017.pdf
Balans 2018.pdf