Stichting Steunfonds van de SMOW

Help helpers helpen

Doneren en ANBI-status

De Stichting Steunfonds is afhankelijk van subsidies en giften.

Zonder deze bijdragen kan de Stichting Steunfonds niet bestaan! Uw bijdrage is meer dan welkom.

U  kunt ons helpen door:

  • Een bijdrage over te maken op de bankrekening van de Stichting Steunfonds van de SMOW te Wassenaar. Dit betreft bankrekening IBAN: NL51 RABO 0366 1349 49 t.n.v. de Stichting Steunfonds van de SMOW, te Wassenaar onder vermelding “Gift”.
  • U bij notariële akte of door middel van een schriftelijke overeenkomst met de Stichting Steunfonds te verbinden om, bijvoorbeeld gedurende vijf jaar, een bedrag over te maken.

-  Deze verplichting vervalt bij overlijden. 
-  Een bijdrage op deze wijze is aftrekbaar. 
-  Wij helpen u hierbij graag verder. Hiervoor kunt u met ons contact op nemen.

  • De Stichting Steunfonds van de SMOW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daardoor gebruik maken van een belastingvoordeel.
Klik hier voor meer informatie.