Stichting Steunfonds van de SMOW

Help helpers helpen

Doneren en ANBI-status

De Stichting Steunfonds is afhankelijk van subsidies en giften.

Zonder deze bijdragen kan de Stichting Steunfonds niet bestaan! Uw bijdrage is meer dan welkom.

U  kunt ons helpen door:

·        Een bijdrage over te maken op de bankrekening van de Stichting Steunfonds van de SMOW te Wassenaar. Dit betreft bankrekening IBAN: NL51 RABO 0366 1349 49 t.n.v. de Stichting Steunfonds van de SMOW, te Wassenaar onder vermelding “Gift”.

·        U bij notariële akte of door middel van een schriftelijke overeenkomst met de Stichting Steunfonds te verbinden om, bijvoorbeeld gedurende vijf jaar, een bedrag over te maken.

-  Deze verplichting vervalt bij overlijden. 
-  Een bijdrage op deze wijze is aftrekbaar. 
-  Wij helpen u hierbij graag verder. Hiervoor kunt u met ons contact op nemen.

De Stichting Steunfonds van de SMOW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daardoor gebruik maken van een belastingvoordeel. Klik hier voor meer informatie.

De Stichting Steunfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27268258.

Het fiscaal/RSIN nummer is: 816161975.