Stichting Steunfonds van de SMOW

Help helpers helpen

Beleid

Om het doel te verwezenlijken, richt het beleid van de Stichting Steunfonds zich voornamelijk op:

·       Het zo breed mogelijk bekendheid geven aan het doel van de Stichting Steunfonds

·       Het onderhouden van nauwe en directe contacten met de SMOW en andere organisaties om zo de    behoeften die er leven onder Wassenaarders te onderkennen

·       Waar mogelijk het stimuleren van initiatieven en deze mogelijk te maken

·       Het contact maken dan wel onderhouden met instellingen en particulieren, die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het doel door middel van financiële donaties dan wel anderszins

·       Een verantwoord en toetsbaar beheer en aanwending van de verworven middelen en daarover regelmatig aan belanghebbenden verslag te doen

Afgezien van bovenstaande is staand beleid van de Stichting Steunfonds dat alle activiteiten inclusief die van het bestuur verricht worden op basis van vrijwilligheid en derhalve zonder enige vergoeding voor betrokkenen.