Stichting Steunfonds van de SMOW

Help helpers helpen

Acties

De volgende punten behoren tot de vaste werkzaamheden van de Stichting Steunfonds:

·        Het verschaffen van individuele noodhulp

·        Het verwerven van middelen voor het verlenen van noodhulp

·        Regelmatig contact met directeur en bestuursraad van de SMOW

Economische ontwikkelingen en bezuinigingen treffen ook kwetsbare dorpsgenoten. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren, verwacht het bestuur een toename van personen die een beroep zullen doen op hulp door de Stichting Steunfonds. Om hiervoor over de nodige middelen te beschikken, zijn de initiatieven voor fondswerving verder geïntensiveerd. Hierbij moet gedacht worden aan het uitbreiden van contacten met organisaties en personen, die bereid en in staat zijn tot het doen van giften. Maar ook wordt nadrukkelijk ingezet op in standhouding van de goede samenwerking met bijvoorbeeld de kerkelijke organisaties.